.EU Domeinnaam registreren...
 
Omschrijving

.EU is een TLD (Top Level Domain) dat gekoppeld is aan landen die deel uitmaken van de Europese Unie.
Dit domein is in 2005 geintroduceerd.
Een .EU domeinnaam kan door iedereen, zowel een bedrijf als een natuurlijk persoon, die gevestigd of woonachtig is binnen de Europese Unie worden aangevraagd.

Quarantaine periode
De quarantaine periode is 30 dagen. Na deze periode is de domeinnaam weer vrij registreerbaar.

Voorwaarden

  1. De domeinnaam dient minimaal uit 2 tekens te bestaan.
  2. De maximale lengte is 63 tekens.
  3. Men mag letters, cijfers en het streepje (-) in de domeinnaam gebruiken.
  4. Een .eu domeinnaam mag volledig uit cijfers bestaan.
  5. De domeinnaam mag niet beginnen en niet eindigen met een streepje (-).

 

TIP
Kies altijd een wachtwoord dat niet te gemakkelijk te raden is en wat u kunt onthouden. Dus NOOIT uw geboortedatum of de naam van een van uw kinderen of uw huisdier.