<< Vorige pagina

Bestanden uploaden zonder ftp-programma...

U kunt ook zonder ftp-programma bestanden uploaden.

1. Login op uw account. ( inloggen-account )
2. Klik op de tab "Bestanden"

De Bestandsmanager pagina toont de root mapstructuur en zijn inhoud en geeft u de mogelijkheid uw bestanden en mappen te managen:

  • Om een map te openen, klikt u in de linkerkolom op de mapnaam, of u klikt in de lijst op de mapnaam.
  • Om rechten voor een map of een bestand te wijzigen: klik in de Rechten kolom op de rechten ( bijvoorbeeld: rw- r- r-- ). De rechten instellingspagina zal zich openen, waar u de benodigde rechten voor alle gebruikers kunt instellen. Selecteer de gewenste instellingen door middel van de vakjes, klik vervolgens op OK om de wijzigingen door te voeren.
  • Om de naam van een map of bestand te wijzigen, klik op het icoontje (pijltje naar beneden, rechts van de bestandsnaam) en klik vervolgens op "Naam wijzigen". Een nieuwe pagina zal zich openen waar u het bestand of map kunt hernoemen. Geef een nieuwe naam in en klik op OK.
  • Om een bestand of map te verplaatsen naar een andere locatie, selecteer de benodigde bestanden of mappen door middel van de checkbox(en) en klik op Kopieer of Verplaats. U zult hier dan de bestemming voor het bestand of map moeten opgeven. Klik daarna op OK om te bevestigen.
  • U kunt ook de tijdstempel van een map of bestand wijzigen. Vink het hokje bij de desbetreffende bestanden/mappen aan en klik op het Meer en vervolgend op Tijdstempel wijzigen. De tijdstempel zal vervangen worden door de momentele lokale tijd.
  • Om een bestand of map te verwijderen, selecteer de juiste checkbox, en klik op Verwijderen.
  • Om een bestand in de openstaande map te uploaden, klik op Bestanden uploaden en selecteer 1 of meerdere bestanden. Klik dan op OK.
  • Om een bestand aan te maken, klik op Nieuw en vervolgens Bestand, geef een bestandsnaam op in het betreffende vakje, selecteer (deselecteer) de "html sjabloon gebruiken" box en klik op OK.
  • Om een onderliggende map, die in de openstaande map aanwezig zal zijn, aan te maken, klik op Nieuw en vervolgens Map, geef een mapnaam op in het Mapnaam vakje en klik op OK.
  • Om de broncode van een bestand te bewerken, klik op het betreffende bestand. Het editorvenster van de bestandsmanager zal zich openen. Om het bestand te bewerken klikt u op Bewerken in teksteditor of Bewerken in html-editor. Nadat u klaar bent met de bewerking, klik op Opslaan om het bestand op te slaan, klik op OK om het bestand op te slaan en de bestandsbewerkingsmodus te verlaten, klik op Annuleren om de bewerkingsmodus te beëindigen en terug te keren naar het Bestandsmanager paneel of klik op Reset om alle wijzigingen ongedaan te maken. Als u op Opslaan klikt zal het bestand worden opgeslagen maar u blijft op de huidige pagina.