<< Vorige pagina

Frontpage extensions...

Wij ondersteunen helaas geen Frontpage extensies meer op onze servers.

Microsoft heeft in November 2004 een "End of Life" aangekondigd van het Microsoft Frontpage programma. In Mei 2006 heeft Microsoft alle geregistreerde gebruikers van dit programma nogmaals per e-mail een herinnering gestuurd dat het product vanaf Mei 2006 definitief "End of Life" is. Het gevolg hiervan is dat:

  • De Frontpage Server Extensies niet langer beschikbaar zijn voor download.
  • Reeds geïnstalleerde Frontpage Server Extensie Kits niet mogen worden gedistribueerd.
  • Er geen bug fixes en security updates meer beschikbaar komen voor Microsoft Frontpage.
Doordat de software niet langer mag worden gedistribueerd, biedt de nieuwe versie Plesk (8 en hoger) geen ondersteuning meer voor het gebruik van Microsoft Frontpage.

Gebruikt u frontpage op uw website, dan adviseren wij om uw website aan te passen.